Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Nejstarší dochovaný světový epos
- Epos o Gilgamešovi
(asi 3000 př.n.l.)
- hebrejská Bible (asi 100 př.n.l.)
Nejstarší dochovaný evropský epos
- Illias a Odyssea od Homéra (asi 1000 př.n.l.). Illias líčí příčiny, vznik a průběh Trojské války, Odyssea popisuje návrat hrdiny Odyssea a jeho družiny zpět na rodný ostrov.
Řecká a římská literatura (800–100 př.n.l.)
- bajky – Ezop
- divadelní hry
- tragedie – Aischylos, Sofokles, Euripides
- komedie – Aristofanés
Křesťanství
- vzniká křesťanská Bible spojením Starého zákona a Nového zákona
 
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 
Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet