Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
 
Renesance
Ve 12.–15. století vzniká v Itálii hnutí, které usiluje o obrodu čili renesanci, o kulturní a duchovní rozvoj, navazující na antickou kulturu. V malířství přináší objevení perspektivy, ve stavitelství kopulovitá klenba, vynálezy – knihtisk, Koperníkovy a Galileovy názory a vesmír. Leonardo da Vinci obohacuje renesanci obrazem Mony Lisy. Renesance však zavádí také inkvizici včetně hranic pro kacíře.
V době, kdy ve světě vládne renesance, končí u nás husitství. K nám se renesance šíří z Itálie, kde studovali čeští katoličtí šlechtici.
Proslulá z této doby je Kronika česká, kterou napsal Václav Hájek z Libočan.
Čeští představitelé – Viktorin Kornel ze Všehrd a Daniel Adam z Veleslavína – vlastnil tiskárnu a vydával také slovníky
Koncem 16. století vzniká Bible kralická.
 
Světová renesance
Anglie – William Shakespeare – nejznámější tvůrce divadelních her období renesance napsal tragedie:
Romeo a Julie, Hamlet, Othello
komedie:
Sen noci svatojánské, Benátský kupec, Mnoho povyku pro nic
Jeho hry se hrají dodnes a jsou srozumitelné dnešnímu divákovi. Známé jsou i jeho sonety.
Itálie – Dante AlighieriBožská komedie zachycuje putování třemi záhrobními říšemi – Peklem, Očistcem a Rájem – formou básní.
Giovanni BoccaccioDekameron – stovka novel vyprávěných sedmi urozenými ženami a třemi šlechtici.
Francie – Francois VillonZávěť – zamýšlí se nad svým pohnutým životem básníka a kumpána dobrodruhů z pařížského podsvětí. Připomíná všem hříšníkům, že taky jednou zemřou.
Francois RabelaisGargantua a Pantagruel – je to příběh generace královského rodu obrů. V románě se autor vysmívá hlouposti i společenským institucím jako je soudnictví, školství, klášterní způsob života.
Španělsko – Miguel de Cervantes SaavedraDůmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet