Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
 
Literatura do 15. století
V 9. století pozval kníže Rostislav na Velkou Moravu křesťanské misionáře Konstantina a Metoděje. Konstantin a Metoděj přinesli na Moravu základní texty, potřebné k vykonávání jejich činnosti již ve slovanských překladech. Za jazyk zvolili nářečí, které znali ze svého rodiště (Soluň v Řecku). Dnes jej nazýváme staroslověnštinou. Je to tedy jazyk slovanský, v tehdejším stavu srozumitelný i obyvatelům v našich zemích.
Pro potřebu další literární práce vytvořili zvláštní písmo – tzv. hlaholice.
legendyŽivot Konstantinův, Život Metodějův, Legenda o sv. Václavu
písněHospodine, pomiluj ny
kroniky
- Kronika česká, psaná latinsky – Kosmas (počátek 12. století)
- Dalimilova kronika – psaná česky a ve verších (počátek 14. století)
hrdinský epos z počátku 14. století – Alexandreis
životopisy
Karel IV. – Vita Caroli = Vlastní životopis
Smil Flaška z Pardubic – Nová rada – zvířata a ptáci radí Václavovi IV.
Mistr Jan Hus – ovlivnil český pravopis, děkan a rektor Univerzity Karlovy. Byl upálen jako kacíř 6. července 1415. O církvi – kniha psaná latinsky, ve které popisuje, jaká má být církev podle jeho představ.
Vznikla píseň Ktož jsú boží bojovníci dochovaná v Jistebnickém kancionálu – nejstarší evropský zpěvník psaný v národním jazyce.
Vavřinec z Březové – Husitská kronika.
cestopis
Václav Šašek z Bířkova – Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a Blatné z Čech až na konec světa
 
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet