Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
 
Preromantismus Přechodné období mezi klasicizmem a romantizmem se nazývá preromantismus. Rozvíjí se v Anglii, Francii a Německu od 30. let 18. století.
Vzorem se stává venkovský člověk a jeho způsob života, také podnikavý a praktický jedinec z měšťanské rodiny. Zdůrazňuje citový život a sepětí s přírodou.
Daniel DefoeRobinson Crusoe
Jonathan SwiftGulliverovy cesty
Johann Wolfgang GoetheFaust
 
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet