Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
 
Baroko
se vyznačuje zdůrazňováním rozporu mezi věcmi tohoto světa a nadzemskými hodnotami, mezi hmotou a duchem. Klade důraz na lidskou bezmocnost vůči Božímu řádu světa. Celkově uchvacuje nádherou, pohybem, barvami a rozjásaností.
Stavitelství – chrám sv. Mikuláše v Praze
Malířství – Karel Škréta, Petr Brandl, Petr Paul Rubens, Rembrandt van Rijn
Sochařství – Matyáš Braun
Hudba – Adam Michna z Otradovic – varhaník a skladatel, Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
 
Jan Amos Komenský – učitel národů
Narodil se 1592 a zemřel 1670. Je nejvýznamnější představitel české barokní literatury, po bitvě na Bílé hoře odchází do exilu, poslední biskup jednoty bratrské. Můžeme ho právem nazývat zakladatelem moderního školství. Navrhoval, aby žáci prošli 6 let mateřskou školou, 6 let se vzdělávali v obecné škole a další dvě šestiletí se vzdělávali na středních školách a vysokých školách. Do školy měli chodit chudí i bohatí, chlapci i děvčata. Je pochován u Amsterodamu v Naardenu.
Dílo:
Velká didaktika, Orbis pictus (Svět v obrazech), Brána jazyků otevřená – učebnice latiny, Labyrint světa a ráj srdce
 
Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 vítězní Habsburkové obnovují v českých zemích katolictví. Český národ opouští po Bílé hoře nekatolická inteligence. Tisíce knih bylo spáleno.
Jirásek nazval pobělohorskou dobu výrazem temno.
Nedá se však říci, že všichni vzdělanci opustili po bitvě na Bílé hoře svou zemi. Jedním z těch, kteří chtěli doma pomoci, byl Bohuslav Balbín. Nejčastěji je připomínána jeho Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, ale kniha vyšla až 100 let po autorově smrti. Napsal 10 dílů vlastivědy a latinsky Výtah z dějin českých – patří mezi významná díla 17. století.
 
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet