Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
 
Česká moderna a buřiči
V roce 1895 vydala Česká moderna Manifest. Spisovatelé v něm požadovali právo na svobodný literární projev a nezávislost tvůrčí osobnosti. Z hlediska politických žádali všeobecné hlasovací právo.
Česká moderna bylo krátkodobé sdružení, do kterého patřili Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Antonín Sova, Otokar Březina...
Machar byl vůdčí postavou České moderny a autorem Manifestu. Do poezie vznesl realismus. Prosazoval střídmý verš s prvky hovorového jazyka i ironii. Znal T. G. Masaryka a podporoval úsilí o vznik republiky, stal se generálním inspektorem československé armády.
Dílo: Confiteor – společenská a politická lyrika, Zde by měly kvést růže – veršované povídky věnované osudům žen
František Xaver Šalda patřil mezi největší české literární kritiky, kteří požadovali pravdivé umění. Redigoval řadu časopisů. Šaldův zápisník – v něm otiskoval pouze vlastní kritiky a překlady. Působil jako profesor románských literatur na KU.
 
Čeští buřiči
Svůj nesouhlas se společností a odpor k ní vyjadřují někteří spisovatelé na přelomu století různým způsobem. Měšťanskou společnost děsí anarchismem, buřičstvím, švejkovským gestem, bohémstvím. Buřiči jsou pronásledováni. Součástí trestu bylo i zabavování jejich tvorby. (Machar, Dyk, Bezruč, Gelner)
Viktor Dyk za 1. svět. války byl vězněn za protirakouské názory. Psal lyriku, veršovanou epiku, prózu i drama.
Dílo: Zmoudření dona Quijota – drama, Krysař – novela
Petr Bezruč – vlastním jménem Vladimír Vašek se mezi buřiče rázem zařadil sbírkou Slezské písně, ve většině básní vyjadřuje společenský protest. Používal pseudonym.
Vznik a rozvoj romaneta je spjat se jménem a tvorbou Jakuba Arbesa. Poprvé použil Arbes tohoto označení pro svého Svatého Xaveria roku 1872. Ujalo se toto označení i pro další prózy stojící na rozhraní mezi novelou a románem.
Fráňa Šrámek – básník, impresionista, nemá rád válku, kvůli tomu se dostává do vězení.
Dílo: Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, Měsíc nad řekou – lyrické drama.
Jaroslav Hašek psal satirické povídky. Byl mistrem mystifikace. Dílo: Osudy dobrého vojáka Švejka, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy.
 
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet