Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
 
Klasicismus
Název vznikl z latiny a znamená vynikající, vzorový. Zobrazované skutečnosti se „vracejí na zem“. Vzorem jsou opět antičtí umělci, hnacím motorem rozum.
V době klasicizmu ve Francii vynikli dva autoři:
Moliere – divadelní hryLakomec, Zdravý nemocný
Jean de La Fontain – bajky
Nemilosrdně nastavili zrcadlo špatným dvorským mravům, pokrytectví, intrikám, dvojí spravedlnosti, lichvářům, sobectví, hypochondrům.
 
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet