Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
 
Česká literatura 20. století
Vladislav VančuraRozmarné léto je ceněno především pro svou nádhernou češtinu.
Jaroslav Seifert 60 let psal básně. Jako první český spisovatel dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1986. Po roce 1948 nebyl připomínán, neboť nepatřil mezi vyvolené tvůrce socialistické poezie. Nesouhlasil se vstupem vojsk v roce 1968, a proto nesměl publikovat. Jeho básně vycházely v samizdatu.
Z díla: Deštník z Piccadilly, Na vlnách TSF – poetismus, Všecky krásy světa – vzpomínková próza, Vějíř Boženy Němcové – za okupace, Šel malíř chudě do světa – básně k obrázkům Mikoláše Alše, Maminka – vztah k mamince.
Jiří Wolker – jeho krátký život byl dosti složitý. Je s oblibou řazen mezi autory proletářské poezie.
Dílo: Host do domu, Těžká hodina – sociální balady, autorovo přesvědčení, že je potřeba vytvořit nový svět.
Autor moderních pohádek – O milionáři, který ukradl slunce.
Eduard Bass se narodil na Malé Straně a uměl poutavě vyprávět o rázovitých postavách staré Prahy. Působil v pražských kabaretech. V Lidových novinách pracoval jako fejetonista, reportér, divadelní kritik, pak jako šéfredaktor. Dílo: Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto, Lidé z maringotek.
Karel Poláček psal denní zprávy, sloupky a soudničky. Znal dokonale prostředí malých úředníčků, řemeslníků, obchodníků i sportovních fanoušků. Tvořil převážně humoristicky. Dílo: Bylo nás pět, Muži v ofsajdu, Dům na předměstí.
Karel Čapek byl uznávaným a ve světě známým spisovatelem. Jako novinář byl tvůrcem tzv. sloupku. V oblasti filozofie se stal tvůrcem evropské varianty pragmatismu. Zemřel 25.12.1938.
Dílo: pro děti – Dášenka, Devatero pohádek
povídky – Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy – hovorové prvky, detektivní zápletka
próza – Válka s mloky, Krakatit, Hordubal, Povětroň, Hovory s TGM, První parta
dramata – RUR, Bílá nemoc, Věc Makropulos, Matka
společně s bratrem Josefem napsali drama Ze života hmyzu a prózu Krakonošova zahrada.
Josef Čapek sám napsal O pejskovi a kočičce, Lelio, Stín kapradiny, Kulhavý poutník. Byl malířem, výtvarným kritikem a ilustrátorem knih. Zemřel v koncentračním táboře.
 
Psychologická próza
V třicátých letech začal výrazný rozvoj. Autoři psychologických románů se zaměřovali na nitro člověka a na patologické jevy v životě hrdinů svých próz.
Jarmila GlazarováVlčí jáma, Advent.
Jaroslav HavlíčekPetrolejové lampy, Helimadoe.
 
Levicově orientovaní autoři patřili po 2. světové válce pro své smýšlení ve prospěch KSČ k základním a uznávaným autorům.
Marie Majerová se už od mládí zapojovala do politického hnutí. V počátcích své tvorby se věnovala problematice žen a dívek. Stala se spisovatelkou z povolání. Dílo: Robinsonka, Siréna, Havířská balada.
Ivan Olbracht – často se připomínalo dílo Anna proletářka, Golet v údolí – povídky z Podkarpatské Rusi, Nikola Šuhaj loupežník. Knihy pro mládež jsou dodnes ceněny: Ze starých letopisů, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách.
Marie PujmanováPředtucha, Pacientka doktora Hegla, trilogie – Lidé na křižovatce, Hra s ohněm a Život proti smrti – velmi připomínané v totalitní době, podle názorů současných kritiků poznamenáno schématismem.
 
Katolicky orientovaní autoři
Literaturu, kterou vytvořili převážně katoličtí spisovatelé, nesměla být v minulých letech totality ve školách připomínána. Autoři byli pronásledováni. Někteří dlouhá léta vězněni, jiní museli odejít do emigrace.
Jan Čep bývá považován vedle Vančury za největšího básníka české prózy. Živil se jako redaktor nakladatelství Melantrich, jako spisovatel a překladatel z angličtiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny.
Dílo: Dvojí domov – soubor povídek, Hranice stínu – hledání ztracené identity.
Jaroslav Durych věřil v pevný boží řád, v náboženskou jistotu. Psal básně i prózu, byl i dramatik. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Románová trilogie Bloudění zachycuje osudy českého národa v průběhu třicetileté války.
Jan Zahradníček patřil mezi nejvýznamnější katolicky orientované básníky. Byl odsouzen jako velezrádce k 13 letům vězení. Ani Seifert neuspěl u tehdejšího prezidenta s žádostí o propuštění. Zemřel v roce 1960 krátce poté, co byl na všeobecnou amnestii propuštěn. Z díla: Dům strach, Rouška Veroničina – básně.
Jakub Deml se po studiích stal katolickým knězem. Je považován za předchůdce surrealismu. Píše básně i prózu. Zapomenuté světlo – bylo zfilmováno.
 
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet