Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
 
Divadlo ve 20. století
Jaroslav Kvapil byl režisérem a dramaturgem Národního divadla. Uváděl na jeho scénu hry s historickými náměty a cyklus dramat Williama Shakespeara. Z českých autorů prosazoval Aloise Jiráska.
Osvobozené divadlo je spojeno se jmény Jiří Voskovec a Jan Werich. Vzniká v 2. polovině 20. let. Na jeviště uvedli forbíny – tzv. předscény a revui. Hry: Caesar – politická satira, Kat a blázen, Těžká Barbora, Balada z hadrů, Osel a stín. Filmy: Svět patří nám, U nás v Kocourkově, Hej rup! Jaroslav Ježek pro ně skládal hudbu.
Po roce 1948 se rozcházejí. Voskovec odchází do USA, kde spolu hráli v době 2. světové války. Werich se postupně vracel na jeviště. Divadelním partnerem se mu stal Miroslav Horníček. Napsal knihu pohádek Fimfárum. Hrál v pohádce Sůl nad zlato a ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
Semafor (60. léta 20. stol.) byl původně chápán jako zkratka slov: Sedm malých forem. S tímto divadlem se pojí jména Ivan Vyskočil, Jiří Suchý, Jiří ŠlitrJonáš a tingl tangl, Kytice. Hrají dodnes.
Divadlo Járy Cimrmana je spjato se jmény Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Představení se skládá ze dvou částí – semináře a rekonstrukce hry. Hry: Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Blaník... Hrají dodnes.
Zdeněk Svěrák je autorem scénářů k úspěšným filmům Obecná škola a Kolja.
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet