Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
Romantismus
 
Obrození
Po bitvě na Bílé hoře hrozilo vážné nebezpečí, že český národ splyne s německy mluvícími oblastmi rakouského mocnářství. Česká šlechta a vzdělanci se dorozumívají latinsky a německy. Češtinu rychle zapomínají. V polovině 18. století se česky tiskla již jen zábavná literatura – knížky lidového čtení a kramářské písně – pro lidové čtenáře.
V poslední čtvrtině 18. století se projevuje národní zájem. Český jazyk a kultura stmelují národní hnutí. Oporu nalézají ve venkovském jádru.
Osobnosti:
František Palacký napsal Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě – 5 dílů.
Pavel Josef Šafařík dokazoval ve Slovanských starožitnostech, že Slované obývají Evropu od stejné doby jako Řekové a Germáni. Měl vliv na opravu českého pravopisu. V té době chyběla pravopisná pravidla, slovní zásoba byla zasažena germanismy nebo nesmyslnými novotvary.
Josef DobrovskýZevrubná mluvnice jazyka českého, Dějiny české řeči a literatury – jsou napsány německy. Navrhl analogický pravopis. Sestavil německo-český slovník.
Josef Jungmann – požaduje zavedení češtiny do škol a úřadů, píše česky. Slovesnost – teorie literatury, slovník česko-německý – ustálil spisovnou podobu jazyka.
Jan Kollár, první novočeský básník – Slávy dcera.
František Ladislav ČelakovskýOhlas písní ruských, Ohlas písní českých – ukazoval na krásu jazyka uloženou v národních písních a lidové poezii.
Karel Jaromír ErbenKytice (Vodník, Holoubek, Polednice, Vrba, Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Kytice, Poklad, Svatební košile, Záhořovo lože, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně) – v baladických příbězích se člověk střetává s nadpřirozenými silami. Pokaždé porušuje základní lidské vztahy a za vinou následuje trest.
Nejvýznamnější básnickou postavou národního obrození je autor Máje, románu Cikáni, povídky MárinkaKarel Hynek Mácha – zástupce romantiků u nás. Současníci ho nechápali, až pozdější generace nových básníků ho začaly označovat za největšího českého básníka.
České divadlo – Vlastenecké divadlo hrálo v Boudě na Václavském náměstí. Představitelé: Václav Thám, Josef Kajetán Tyl, Václav Kliment Klicpera.
Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Paličova dcera
Václav Kliment Klicpera – Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů
Kramerius – vydavatel – v „České expedici“ vydává povídky a překlady pro lidové čtenáře.
 
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet