Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus
 
Romantismus
Nový umělecký směr prosazoval původnost, svobodnou tvorbu a citový zážitek. Hrdinou je vyděděnec společnosti, děj se často odehrává v pusté přírodě, najdeme zde rozpory mezi vysněnou představou a skutečností, protiklady, napínavý děj, fantazii.
Anglie – George Gordon ByronChilde Haroldova pouť
Walter ScottIvanhoe
Francie – Victor HugoUbožáci, Chrám matky Boží v Paříži
Rusko – Alexandr Sergejevič PuškinEvžen Oněgin
Německo – bratři Jakob a Wilhelm Grimmové – vztah k germánské mytologii, jsou autory německých lidových pohádek.
Česko – Karel Hynek MáchaMáj
 
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet