Matematika – zpět

Popis cvičení, návody, orientace ve stránkách

 
Matematika je rozdělena tématicky do kapitol. Každá kapitola (blok) má uvnitř rozdělení pomocí tlačítek, na kterých je uveden typ příkladu doplněný barevným geometrickým znakem pro snazší vyhledávání pro toho, komu příklady zadáváte. Pokud si na tlačítko s příkladem najedete myší, zobrazí se vám popis – tedy například, zda se jedná o sčítání do deseti, nebo s přechodem přes desítku a podobně. K celkové orientaci může napomoci mapa stránek, ve které jsou pojmenována všechna cvičení každého bloku.
 
Snažili jsme se, abychom matematiku, podobně jako češtinu, rozkouskovali na co nejmenší části, aby se s každým dítětem dala procvičovat ta dovednost, kterou právě potřebuje. Rozhodli jsme se rozdělit cvičení podle prostředí, nikoli podle toho, do kolika dítě počítá. Je na dospělém, který mu s matematikou pomáhá, aby nahledal cvičení, která jsou pro dítě vhodná. Doporučujeme u každého cvičení s dítětem společně prozkoumat, co vše stránka zobrazuje, co se na ní bude dít a zda má někde nějakou nápovědu nebo následnou kontrolu.
 
Pod každým odkazem se skrývá stránka s popisem jednotlivé kapitoly:


Psaní na kalkulačce Počet, číslo, porovnávání Třídění a výběr

Orientace v tabulce Nula a jednička Násobky v tabulce
Sčítání   Malá násobilka
Odčítání   Násobení a dělení
Sčítání a odčítání větších čísel   Násobení a dělení větších čísel

  Slovní úlohy  

Záporná čísla   Dělitelnost, prvočísla
Řády, zaokrouhlování, desetinná čísla   Zlomky
Převody jednotek   Procenta

Mapa stránek matematiky


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet