Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
chalupa cottage [kotidž]
chamtivý greedy [gri:di]
chladit, chladný cool, cold [ku:l], [kəuld]
chlapec boy [boi]
chléb bread [bred]
chobotnice octopus [oktəpəs]
chodba corridor [korido:]
chodidla s plovací blánou webbed feet [webd fi:t]
chodidlo, chodidla foot, feet [fu:t], [fi:t]
Chorvatsko Croatia [krəueišjə]
chovat dobytek keep cattle [ki:p kætl]
chovatel keeper [ki:pə]
chrániče kolen knee pods [ni: pæds]
chránit protect [prətekt]
chřestítko rattle [rætl]
chřipka flu [flu:]
chtít want [wont]
chudý poor [puə]
chuť taste [teist]
chyba mistake [misteik]
chybějící missing [misiŋ]
Co chybí? What's missing?  
chybný wrong [roŋ]
dělat chyby make mistakes [... misteiks]
chýše hut [hat]
chytit catch [kæč]
chytrý clever [klevə]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet