Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
čaj tea [ti:]
čajovna Tea Room [ti: ru:m]
čára line [lain]
časem in time [in taim]
časně early [ə:li]
časopis magazine [mægəzi:n]
část part [pa:t]
často often [ofn]
Čech, Češka Czech [ček]
čekárna waiting room [weitiŋ ru:m]
čekat wait [weit]
čekat na wait for [weit fo:]
čelo forehead [fə:hed]
čepice hat [hæt]
čepice s kšiltem cap [kæp]
Černé moře the Black Sea [ðə blæk si:]
černý black [blæk]
čerstvý fresh [freš]
červen June [džu:n]
červenec July [džulai]
červený red [red]
česat se comb [kəum]
Česká republika the Czech Republic [ðə ček ripablik]
čest honour [onə]
čestný honest [onist]
čí whose [hu:z]
čich, čichat smell [smel]
Čína China [čainə]
Číňan, čínský, čínština Chinese [čaini:s]
číslo number [nambə]
číst read [ri:d]
čistit clean [kli:n]
číšník waiter [weitə]
článek article [a:tikl]
člun boat [bəut]
čočka lentil [lentl]
čokoláda chocolate [čoklət]
čtenář reader [ri:də]
čtrnáct fourteen [fo:ti:n]
čtverec square [skweə]
čtvrt quarter [kwo:tə]
čtvrt (hodiny) quarter past [kwo:tə pa:st]
čtvrtek Thursday [θə:zdi]
čtvrtý fourth [fo:θ]
čtvrť neighbourhood [neibəhud]
čtyři four [fo:ə]
čtyřicet forty [fo:ti]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet