Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
laboratoř laboratory [ləborətri]
láhev bottle [botl]
lahodný delicious [dilišəs]
lakomý mean [mi:n]
lampa lamp [læmp]
langusta lobster [lobstə]
lano rope [rəup]
laskavý kind [kaind]
látka cloth [kloθ]
školní lavice desk [desk]
lavička bench [benč]
lázně spa [spa:]
lebka skull [skal]
led ice [ais]
leden January [džænjuəri]
lední hokej ice hockey [ais hoki]
lednice fridge [fridž]
legenda legend [ledžənd]
legitimace card [ka:d]
Děláš si legraci? You're kidding. [ju:ə kidiŋ]
legrační funny [fani]
lehká atletika athletics [æθli:tiks]
lehký light [lait]
lék medicine [medsin]
lékárna chemist's [kemists]
lékař doctor [doktə]
lékařská prohlídka check-up [čekap]
lékařství medicine [medsin]
lekce issue [išju:]
Lekl ses? Are you scared? [... skeəd]
lepidlo glue [glu:]
lepit stick [stik]
lepivý sticky [stiki]
les forest [forist]
lesní školka tree nursery [tri: nə:səri]
lesník forester [foristə]
let flight [flait]
letadlo plane [plein]
létat fly [flai]
letecké neštěstí plane crash [plein kræš]
letiště airport [eəpo:t]
léto summer [samə]
letový plán flight plan [flait ...]
lev lion [laiən]
po tvé levici on your left [... left]
levný cheap [či:p]
lézt climb [klaim]
ležení lying [laiŋ]
ležet lie [lai]
libra pound [paund]
líčení make-up [meikap]
lidé people [pi:pl]
lidský human [hju:mən]
limonáda fizzy drink, lemonade [fizi drink], [leməneid]
limuzína limousine [liməzi:n]
líný lazy [leizi]
lískový ořech hazel-nut [heizlnat]
lisovací stroj baling machine [beiliŋ məši:n]
list, listy leaf, leaves [li:f], [li:vz]
lístek ticket [tikit]
obstarat lístky get the tickets  
listopad November [nəuvembə]
liška fox [foks]
lít pour [po:]
Je mi líto. I'm sorry. [aim sori]
lívanec pancake [penkeik]
lízátko lollipop [lolipop]
lodní náklad cargo [ka:gəu]
lodní rychloměr log [log]
loď ship [šip]
Londýňan Londoner [landənə]
londýnský Tower the Tower of London [ðə tauə of landən]
los (druh) elk [elk]
severoamerický los moose [mu:s]
losos salmon [sæmən]
loupat peel, shell [pi:l], [šel]
loupež robbery [robəri]
louskat shell [šel]
lov velryb whale hunting [weil hantiŋ]
lovec hunter [hantə]
lovit hunt [hant]
ložnice bedroom [bedrum]
luk bow [bəu]
lusk pod [pod]
lvoun sealion [si:laiən]
lyžařský vlek ski lift [ski lift]
lyže skis [ski:z]
lyžování skiing [skiiŋ]
lyžovat go skiing, ski [gəu ski:iŋ], [ski]
lyžovat (sjezd) ski downhill [ski daunhil]
lžíce spoon [spu:n]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet