Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
Jsem na řadě. It's my turn. [... tə:n]
řádka line [lain]
řádně properly [propərli]
řeč, jazyk language [læŋgwidž]
ředitel školy headmaster [hedma:stə]
Řek, řecký, řečtina Greek [gri:k]
řeka river [rivə]
řekl jsem ti I told you [ai tould ju:]
řemesla crafts [kra:fts]
řešit problém solve a problem [solv ə probləm]
řetěz chain [čein]
řeznictví butcher's [bučəz]
říci say [sei]
řidič driver, chauffeur-driven [draivə]
řidič dodávkového auta van driver [væn draivə]
řídit control [kəntrəul]
řídit auto drive a car [draiv ə ka:]
řídit letadlo fly a plane [flai ə plein]
řídit se obey [əbei]
říjen October [oktəubə]
Říman Roman [rəumən]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet