Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
baby [beibi] děťátko
back [bæk] záda
get back to   vrátit se
backwards [bækwəd] pozpátku
bad [bæd] špatný, ošklivý
Bad luck. [bæd lak] Smůla.
badge [bædž] odznak
badly [bædli] těžce
bag [bæg] taška
bagpipes [bægpaips] dudy
baker [beikə] pekař
baker's [beikəz] pekařství
bakery [beikəri] pekařství
balance [bæləns] rovnováha
balcony [ba:lkəni] balkon
baling machine [beiliŋ məši:n] lisovací stroj
ball [bo:l] míč
balloon [balu:n] nafukovací balon
banana [bəna:nə] banán
bank [bæŋk] banka
Bank holiday [bæŋk holədei] státní svátek
barbecue [ba:bikju:] rožnění masa
barley [ba:li] ječmen
barrier-free [bæriəfri:] bezbariérový
base [beis] základ
baseball [beisbo:l] baseball
basketball [ba:skitbo:l] košíková
bat [bæt] netopýr
bath [ba:θ] vana
have a bath   koupat se (ve vaně)
bathroom [ba:θrum] koupelna
batter [bætə] třené těsto
battery [bætəri] baterie
battle [bætl] bitva
bay [bei] zátoka
BC – before Christ [... kraist] před Kristem
be [bi:] být
beach [bi:č] pláž
bean [bi:n] fazole
beast [bi:st] netvor
beat [bi:t] bít
beautiful [bju:təfl] krásný, překrásný
beaver [bi:və] bobr
because [biko:z] protože
become [bikam] stát se
bed [bed] postel
make the bed   stlát postel
bedroom [bedrum] ložnice
bee [bi:] včela
beech tree [bi:č tri:] buk
beer [biə] pivo
beetle [bi:tl] brouk
before [bifo:] před (časově)
begin [bigin] začít
at the beginning of   na začátku něčeho
behind [bihaind] za (prostorově), vzadu
Belgium [beldžəm] Belgie
believe [bili:v] věřit, myslet si
bell [bel] zvonek
There's the bell.   Zvoní.
belly [beli] bříško
belong [biloŋ] patřit
below [beləu] pod
bench [benč] lavička
best [best] nejlepší
You bet ... [ju: bet] Vsaď se, že ...
better [betə] lepší
between [bitwi:n] mezi
big [big] velký
Big Ben [big ben] Big Ben
bike [baik] jízdní kolo
ride a bike [raid ə baik] jezdit na kole
bill [bil] účet, zobák
bin [bin] koš na smetí
bird [bə:d] pták
birthday [bə:θdei] narozeniny
biscuit [biskit] sušenka
bishop [bišəp] biskup
bison [baizn] evropský zubr, bizon
bit like   trochu jako
a bit of   trochu
bite [bait] kousnutí, kousnout
bitter [bitə] hořký
black [blæk] černý
black eye   monokl
the Black Sea   Černé moře
blackboard [blækbo:d] tabule (černá)
blanket [blæŋkit] přikrývka
bleed [bli:d] krvácet
blind [blaind] slepý
blink [bliŋk] mrknout
blister [blistə] puchýř
blond [blond] světlovlasý
blood [blad] krev
blue [blu:] modrý
blueberry [blu:bəri] borůvka
board game [bo:d geim] stolní hra
on board [on bo:d] na palubu
boat [bəut] člun
boat trip [bəut trip] výlet lodí
body [bodi] tělo
body spray   tělový sprej
boil [boil] vařit
bomb [bom] bomba
bone [bəun] kost
book [buk] kniha
bookcase [bukkeis] knihovna (nábytek)
boots [bu:ts] vysoké boty
border [bo:də] hranice, hraničit
boring [bo:riŋ] nudný
born [bo:n] narozen
I was born   narodil jsem se
borrow [borəu] půjčit si
both of us [bouθ of as] oba
bottle [botl] láhev
at the bottom of [... botəm ...] na dně (čeho)
bow [bəu] luk, ohnout
bowl [bəul] miska
box [boks] krabička, rámeček
boy [boi] chlapec
bra [bra:] podprsenka
bracelet [breislit] náramek
brain [brein] mozek
brake [breik] brzda
brave [breiv] statečný
Brazil [brazil] Brazilie
bread [bred] chléb
break [breik] přestávka, rozbít, zničit
breakfast [brekfəst] snídaně
have breakfast   snídat
breathe [bri:ð] dýchat
brewery [bruəri] pivovar
brick [brik] cihla, kostka stavebnice
bridge [bridž] most
bright [brait] zářivý
brilliant [briljənt] skvělý
bring [briŋ] přinést
British Isles [britiš ails] Britské ostrovy
broken [broukn] zlomený, rozbitý
Bronze Age [bronz eidž] doba bronzová
brother [braðə] bratr
brown [braun] hnědý
brush [braš] kartáč
Buckingham Palace [bakiŋhəm pælis] Buckinghamský palác
buffalo [bafələu] americký bizon
build [bild] stavět
building [bildiŋ] budova
bulb [balb] žárovka
bull [bul] býk
burn [bə:n] hořet, spálit
bus [bas] autobus
bus stop   zastávka autobusu
bush [buš] keř
busy [bizi] zaneprázdněný
but [bat] ale
butcher's [bučəz] řeznictví
butler [batlə] vrchní sluha
butter [batə] máslo
butterfly [batəflai] motýl
button [batn] knoflík, tlačítko
button up [batn ap] zapnout na knoflíky
buy [bai] nakupovat
bye-bye [baibai] ahoj (loučení)

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet