Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
Valentine's Day   svatý Valentin
vampire [væmpaiə] upír
van [væn] dodávkové auto
van driver [væn draivə] řidič dodávkového auta
vegetable [vedžitəbl] zelenina
vehicle [viəkl] vozidlo
Venus [vi:nəs] Venuše
verb [və:b] sloveso
very [veri] velmi
vest [vest] tílko
vet [vet] veterinář (zkráceně)
video cassette [vidiəu kæzet] videokazeta
video library [vidiəu laibrəri] video knihovna
video-recorder [vidiəu riko:də] videorekordér
Viking [vaikiŋ] Viking
village [vilidž] vesnice
violin [vaiəlin] housle
visit [vizit] navštívit, návštěva
volleyball [volibo:l] volejbal
vomit [vomit] zvracet
voyage [voidž] námořní cesta

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet