Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
ugly [agli] ošklivý
umbrella [ambrelə] deštník, slunečník
uncle [aŋkl] strýc
under [andə] pod
underground [andəgraund] metro
underpants [andəpænts] slipy
understand [andəstænd] rozumět
I don't understand   nerozumím
unfair [anfeə] nespravedlivý
unfortunately [anfə:čənitli] bohužel
uniform [ju:nifo:m] uniforma
the United States of America   Spojené státy americké
universe [ju:nivə:s] vesmír
university [ju:nivə:siti] univerzita
unknown [annəun] neznámý
unlocked [anlokt] odemčený
untouched [antačt] nedotčený
upstairs [apsteəz] nahoře, v patře
us [as] nám (2.-7.pád zájmena my)
the USA [ðə ju:esei] USA
use [ju:z] použít, upotřebit, užívat
useful [ju:sfl] užitečný

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet