Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
dad [dæd] táta
damage [dæmidž] zničit
damaged [dæmidžd] poškozený
damned [dæmd] zatracený
damp [dæmp] vlhký
dance [da:ns] tancovat
danger of [deindžə of] nebezpečí (čeho)
in danger [in deindžə] ohrožený, v nebezpečí
dangerous [deindžərəs] nebezpečný
dark [da:k] tmavý
darkroom [da:krum] temná komora
darts [da:ts] šipky
What's the date today?   Kolikátého je?
daughter [do:tə] dcera
day [dei] den
dead [ded] mrtvý
dear [diə] milý, drahý
death [deθ] smrt
December [disembə] prosinec
decide [disaid] rozhodnout
declare [dikleə] vyhlásit
decorate with [dekəreit ...] zdobit (čím)
deep [di:p] hluboký
deer [diə] vysoká zvěř
deer-stand [diəstænd] posed
delicious [dilišəs] lahodný
deliver [dilivə] dodat
dentist [dentist] zubař
department store [dipa:tmənt sto:] obchodní dům
depend on [dipend on] záviset na
description [diskripšn] popis
desert [dezət] poušť
desk [desk] stůl, školní lavice
dessert [dizə:t] moučník
destroy [distroi] zničit
detective [ditektiv] detektiv
develop [diveləp] vyvolat (film)
diagonally [daiægənəli] úhlopříčně
diamond [daiəmənd] diamant
dice [dais] hrací kostka
throw a dice [θrəu ə dais] házet kostkou
dictionary [dikšnəri] slovník
die [dai] zemřít, umřít
different [difrənt] rozdílný, jiný, odlišný
difficult [difiklt] obtížný
dig [dig] kopat i rýt
dining room [dainiŋrum] jídelna
dinner [dinə] večeře
have dinner [hev dinə] večeřet
dinosaur [dainəso:] dinosaurus
direction [direkšn] směr
ask for directions [... direkšn] zeptat se na cestu
dirty [də:ti] špinavý
disapear [disəpiə] zmizet
disaster [diza:stə] neštěstí
disc jockey [diskdžoki] diskžokej
disco [diskəu] diskotéka
discover [diskavə] objevit
dish [diš] mísa
dishes [dišiz] nádobí
dishwasher [dišwošə] myčka nádobí
dive [daiv] potápět (se)
diver [daivə] potápěč
diving [daiviŋ] potápění
do [du:] dělat, pomocné sloveso
do up   vyčerpat
doctor [doktə] doktor, lékař
dog [dog] pes
doll [dol] panenka
dollar [dolə] dolar
dolphin [dolfin] delfín
donkey [doŋki] osel
Don't give up.   Nevzdávej to.
door [do:] dveře
at the door   u dveří
dot [dot] tečka, puntík
double [dabl] dvojitý
to double   dvojitý
dough [dəu] těsto
downstairs [daunsteəz] dole, v přízemí
dozen [dazn] tucet
dragon [drægən] drak
dragonfly [drægənflai] vážka
drama [dra:mə] drama
draw [dro:] kreslit, remizovat
drawer [dro:ə] zásuvka
dream [dri:m] snít
dress [dres] šaty
get dressed [get dresed] oblékat se, obléci se
dressing table [dresiŋ teibl] toaletní stolek
electric drill [ilektrik dril] elektrická vrtačka
drink [driŋk] pít
drive [draiv] odvést, odvézt
drive a car [draiv ə ka:] řídit auto
driver [draivə] řidič
drop [drop] upustit
take drops [teik drops] vzít si kapky
drums [drams] bubny
dry [drai] suchý
duck [dak] kachna
dumpling [dampliŋ] knedlík
dungeon [dændžən] žalář, kobka
Dutch [dač] Holanďan, Nizozemec

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet