Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
Gaelic [geilik] gaelský, gaelština
galaxy [gæləksi] galaxie
Games [geims] hry
garage [gæra:ž] garáž
garden [ga:dn] zahrada
gas [gæs] plyn
geese [gi:s] husy
generation [dženəreišən] generace
genius [dži:njəs] génius
gentleman [džentlmən] džentlmen
Geography [džiogrəfi] zeměpis
German [džə:mən] Němec, německý, němčina
Germany [džə:məni] Německo
get [get] dostat
get back to   vrátit se
get in   nastoupit
How much is it to get in?   Kolik stojí vstupné?
get off   vystoupit, odejít
get out of   vypadnout (odněkud)
get the tickets   obstarat lístky
get up   vstávat
giant [džaiənt] obrovský
the Giant Mountains [ðə džaiənt mauntins] Krkonoše
gift [gift] dárek
gingerbread [džindžəbred] perník
giraffe [džira:f] žirafa
girl [gə:l] dívka
give [giv] dát
Don't give up.   Nevzdávej to.
glad [glæd] rád, potěšený
glass [gla:s] sklenička
glasses [gla:siz] brýle
glitter [glitə] třpytit se
gloves [glavz] rukavice
glue [glu:] lepidlo
go [gəu], [gou] jít, jet
go away   jít pryč
go back   jít zpět
go down   klesat
go on   pokračovat
go out   jít ven, vypadnout
go straight on [... strait ...] jít přímo (kudy)
go to bed [... bed] jít spát
go to work [... wə:k] jít do práce
goat [gəut] koza
God [god] bůh
What's going on here?   Co se tady děje?
I am going to ...   Mám v úmyslu ...
gold [gəuld] zlato
It's gone. [its gan] Je to pryč.
good [gud] dobrý
good at   být dobrý v
good idea [... aidiə] dobrý nápad
good luck [... lak] hodně štěstí
good morning [... mo:niŋ] dobré ráno (dobrý den)
goodbye [gudbai] nashledanou
goodies [gudi:s] dobroty
goose [gu:s] husa
gorilla [gərilə] gorila
gosling [gozliŋ] house
grain [grein] obilí, zrní
gram [græm] gram
grandfather [grænfa:ðə] dědeček
grandma [grænma] babička
grandmother [grænmaðə] babička
grandpa [grænpa] dědeček
grandson [grænsan] vnuk
grapes [greips] hroznové víno
grass [gra:s] tráva
grated cheese [greitid či:z] strouhaný sýr
graze [greiz] odřít
great [greit] obrovský
I feel great.   Cítím se skvěle.
It's great.   To je skvělé.
great-grandfather [greit grænfa:ðə] pradědeček
greedy [gri:di] chamtivý
Greek [gri:k] Řek, řecký, řečtina
green [gri:n] zelený
greengrocer's [gri:ngrəusəz] ovoce – zelenina (obchod)
greet [gri:t] zdravit
grey [grei] šedý
ground [graund] země
ground floor [graundflo:] přízemí
group [gru:p] skupina
grow [grəu] růst
grow up [grəu ap] vyrůst, dospět
guard [ga:d] stráž, hlídat
guess [ges] hádat
guest [gest] host
guinea pig [gini pig] morče
guitar [gita:] kytara
gum tree [gam tri:] gumovník
gun [gan] zbraň, pistole
Gypsy [džipsi] Cikán, cikánský

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet