Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
kangaroo [kæŋgəru:] klokan
keep [ki:p] nechat si
keep cattle [... kætl] chovat dobytek
keep rules [... ru:lz] dodržovat pravidla
keep the promise [... promis] dodržet slib
Keep trying. [... traiŋ] Stále to zkoušej.
keep warm [... wo:m] zůstat teplé
keeper [ki:pə] hlídač, chovatel
key [ki:] klíč, klávesa
key ring [ki: riŋ] kroužek na klíče
keyboard [ki:bo:d] klávesnice
kg [kilogræm] kilogram
kid [kid] kůzle
You're kidding. [ju:ə kidiŋ] Děláš si legraci?
kids [kidz] děti (hovorově)
kill [kil] zabít
kilometre [kiləmi:tə] kilometr
kilometres an hour [kilomi:təs en auə] kilometry za hodinu
kind [kaind] laskavý
kind of [kaind əv] jaksi
king [kiŋ] král
kingdom [kiŋdəm] království
kitchen [kičin] kuchyň
kite [kait] papírový drak
fly a kite [flai ə kait] pouštět draka
kitten [kitən] kotě
knee [ni:] koleno
knee pods [ni: pæds] chrániče kolen
knickers [nikəz] spodní kalhotky – dámské
knife [naif] nůž
knight [nait] rytíř
knock [nok] klepat
know [nəw] vědět, znát
I don't know   nevím
knowledge [nolidž] znalosti
kph [kiləmi:tə pər auə] km/h

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2023 KamiNet