Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
jacket [džækit] bunda
jam [dža:m] džem
January [džænjuəri] leden
Japanese [džæpəni:z] Japonec
jar [dža:] sklenice, džbánek
jeans [dži:nz] džíny
jewel [džuəl] klenot, šperk
jewellery [džu:əlri] klenoty
the Jews [ðə džu:s] Židé
jigsaw puzzle [džigso: pazl] skládačka
job [džob] práce, zaměstnání
joke [džəuk] vtip
journalist [džə:nəlist] novinář
journey [džə:ni] cesta
juice [džu:s] juice, džus
July [džulai] červenec
jump [džamp] skákat
jump out of   vyskočit z
jump over   přeskakovat
jump the queue [... kju:] předbíhat
jumper [džampə] mikina
June [džu:n] červen
jungle [džangl] džungle
junk food [džaŋk fu:d] nezdravé jídlo
Jupiter [džu:pitə] Jupiter
just [džast] právě, zrovna
just a minute [džast ə minit] počkej chvíli
just you wait [džast ju: weit] jen počkej!

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet